Πρόγραμμα Σαββάτου, 28/5/2011

Posted on Μαΐου 28, 2011

7


Πρόγραμμα Σαββάτου, 28/5/2011 όπως αποφασίστηκε:

Στις 3 μμ θα γίνει συγκρότηση ομάδων (internet, καλλιτεχνικές, δράσεις, θεματικές κλπ.)
Στις 3 μμ θα γίνει πρώτη συζήτηση για το προσχέδιο του κειμένου διακήρυξης
Στις 5 μμ ξεκινάει η λαϊκή συνέλευση
Στις 8 μμ συναυλία με συγκροτήματα της πόλης

Advertisements